Sdi ARAD Istoric

SINDICATUL DEMOCRATIC ÎNVĂŢĂMÂNT ARAD a luat fiinţă în anul 1997 din iniţiativă unui număr de peste 250 de membri fondatori, în frunte cu regretatul şi inimosul lider, profesor Ştefan Baliţa, care, împreună, au decis desprinderea de vechiul sindicat al învăţământului arădean, Sindicatul Liber.

După obţinerea personalităţii juridice şi adoptarea statutului în cadrul Conferinţei Judeţene a fost ales primul Birou Operativ al SDÎ Arad, format din profesor Ştefan Baliţa -lider judeţean, profesor Mioara Pondiche - vicelider, profesor Dănuţ Ieneşescu- secretar coordonator, birou care susţinut fiind de membrii de sindicat a desfăşurat o activitate deosebită, încununată de realizări remarcabile. Aceste realizări au fost posibile şi datorită unităţii de acţiune cu toate organizaţiile sindicale judeţene afiliate la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.

 

SINDICATUL DEMOCRATIC ÎNVĂŢĂMÂNT ARAD cunoaşte câteva perioade în procesul de dezvoltare şi consolidare a structurii sindicale:

 • 1997 - 2002 - perioada începuturilor în frunte cu profesor Ştefan Baliţa. Membrii fondatori au fost în număr de 250. Sediul SDÎ Arad de la înfiinţare şi până în anul 2010 a fost la adresa: Arad, B-dul Gen. Dragalina nr.5-7, iar din martie 2010 adresa este: Arad, Str. Ion Rusu Șirianu, nr.6(în incinta CSS Gloria- Piața Reconcilierii).
 • 2002 – 2004 - perioada de consolidare şi diversificare a strategiei; numărul membrilor a crescut de la 250 la 2050.
 • 2004 - 2007 - perioada de restructurare şi de elaborare a misiunii, viziunii și obiectivelor stategice.

În februarie 2004, se retrage din funcţia de lider județean profesorul Ştefan Baliţa, pe motiv de boală, interimatul pe funcție revenind profesorului Dănuț Ieneșescu. În 15 septembrie 2004, SDÎ Arad obține la Curtea de Apel Timișoara prima sentință irevocabilă, prin care membrii săi de sindicat au beneficiat de sume consistente de bani, sume rezultate din calculul ,, spor la spor ”, așa cum era prevăzut în Legea nr. 128/1997, pentru perioada retroactivă 2000 – 2004;

 • 2007- 2009 - perioada de apogeu a SDÎ Arad. În oct. 2007, odată cu Conferiţa Judeţeană de alegeri , SDÎ Arad a sărbătorit un deceniu de la înfiinţare. În urma alegerilor, noul Biroul Operativ al SDÎ Arad este format din:
          - preşedinte – prof. Dănuţ Ieneşescu
          - vicepreşedinţi – prof. Doina Nicolăiţă - prof. Mioara Pondiche
          - membri: Maria Lugojan, Virgil Muţiu, Dan Tripa, Nicolae Vidican, Olimpia Funar.

La recensământul membrilor de sindicat ai SDÎ Arad, din iunie 2008, s-a constatat creşterea numărului de membri de la 2645 în 2007 la 4629 în 2008, aceştia aparţinând unui număr de 143 de unităţi şcolare.

 • 2009-2012 - perioada de maturitate a SDÎ Arad este caracterizată printr-o activitate susţinută, prin implicare şi responsabilizare în toate demersurile, ceea ce a condus la creşterea numărului de membri de sindicat la peste 99% din numărul total al salariaților din învățământul arădean, precum şi la afilierea tuturor școlilor din județ.

Întreaga activitate a SDI Arad, de la înființare și până în prezent, se remarcă prin derularea unui mare număr de procese în instanţă şi obţinerea drepturilor salariale cuvenite pentru membrii săi de sindicat, ceea ce a dus la creșterea forței sindicale.

Câteva din drepturile dobândite sunt:

În anul 2008 s-au obținut și acordat:
            - primele de vacanță pentru perioada retroactivă 2005 – 2008;
            - sporul pentru  tranşele suplimentare de vechime,
            - sporul de calculator,
            - salarizarea în funcție de salariul minim pe economie prevăzut de CCMUN 2007-2010.

În perioada 2010-2012, SDÎ Arad a câștigat toate procesele intentate în instanță în vederea obținerii diferențelor salariale, prin recunoașterea dreptului de a pune în aplicare Legea nr. 221/2008, utilizând coeficientul de multiplicare 1,000 cu valoarea de 400,00 lei.

Alte drepturi câștigate și aflate în curs de punere în executare sunt:
           - aplicarea Legii nr. 315/2006, diferența de 67 euro/2009;
           - procese aflate pe rol pentru aplicarea Legii nr. 315/2006 pentru 100 de euro/2010;
           - salarizarea pentru perioada 2010 - mai 2011, conform Legii nr.330/2009, la bază fiind coeficientul 1,000 conform Legii nr. 221.

În cadrul proiectului “Împreună pentru calitate în educaţie! – Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preuniversitar prin parteneriat educaţional” (POSDRU/57/1.3/S/33057), derulat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, au fost pregătiți 4 formatori naționali, experți pe termen scurt în echipa de implementare.
Din  anul 2011, SDÎ Arad devine Centru Regional de formare pe Regiunea de Dezvoltare Vest (care cuprinde județele: Arad, Timiș, Caraș Severin, Hunedoara), centru coordonat de președintele SDÎ Arad, profesor Dănuț Ieneșescu, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, expert pe termen lung în echipa de implementare a proiectului.

În perioada 2011-2012, prin Centrul Regional de formare Regiunea Vest, în cadrul proiectului “Împreună pentru calitate în educaţie!”  au parcurs programul de formare continuă ”Asigurarea internă a calității ”, obținând Atestat de formare și 18 credite profesionale transferabile, 55 de  membri/ lideri din unităţile şcolare aparţinătoare. De asemenea, Sindicatul Democratic Învăţământ Arad în  parteneriat cu Sindicatul Liber Învățământ Maramureș a realizat cursuri de formare pentru ocupațiile de: formator, mentor, inspector resurse umane, obținând Certificat de absolvire un număr de 123  membri de sindicat.

În anul 2011, în urma recensământului efectuat, conform Legii 62/2011, SDÎ Arad obține reprezentativitatea la nivelul tuturor unităților de învățământ din județ, potrivit Sentinței civile nr.8693/13.09.2011.

În martie 2013 a avut loc Conferinţa Judeţeană de alegeri a SDÎ Arad, în urma alegerilor, noul Birou Operativ al SDÎ Arad este format din:
       -   preşedinte      – prof. Dănuţ Ieneşescu
       -   vicepreşedinte  – prof. Doina Nicolăiţă
       -   secretar executiv – prof. Lavinia Molnar    
       -  membri: Maria Lugojan, Goldiș Diana, Elena Pocol, Constantin Tripa, Cristian Păulișan, Corneliu Toma.

În perioada 2013-2014, SDÎ Arad a continuat realizarea de cursuri de formare  în parteneriat cu Sindicatul Liber Învățământ Maramureș pentru ocupațiile de: formator, metodist, obținând Certificat de absolvire un număr de 104  membri de sindicat.

Pe parcursul anului 2014 au parcurs si promovat programul de formare continuă ”Cultura sănătății și securității muncii” în cadrul proiectului ”Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educație”, furnizat de către FSLI și acreditat prin OMEN nr.55560/2013, un număr de 56 membri de sindicat.

Nenumăratele demersuri întreprinse de SDÎ Arad împreună cu FSLI au avut ca urmare:
- creșterea cu 12 % a salariului personalului nedidactic începând cu luna august 2015, iar de la data de 1 decembrie s-a acordat o majorare de 15%;
- majorarea salariului pentru personalul didactic cu 5% de la întâi martie 2015, cu încă 5% de la întâi septembrie 2015, precum și o majorare cu 15% de la data de 1 decembrie 2015.

În perioada 2013-2018, SDÎ Arad a câștigat în instanță următoarele procese:
- sporul pentru predare la grupe simultane;
- plata orelor de educație fizică și sport predate de învățători;
- plata dobânzii legale aferentă drepturilor bănești cuvenite potrivit sentințelor câștigate în perioada 2008-2013;
- sporul de doctorat;
- drepturi bănești aferente funcției de contabil șef;
- plata cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice.
       
Alte demersuri sindicale întreprinse au avut în vedere următoarele obiective:
- finanțarea corespunzătoare a sistemului de învățământ;
- necesitatea elaborării unei noi legi a educației;
- revizuirea costului standard per elev;
- eliminarea birocrației din sistemul de învățământ;
- deblocarea posturilor: personalul nedidactic și didactic auxiliar;
- decontarea cheltuielilor navetei cadrelor didactice, etc.